หน้าแรก

บริษัท ไทยวีซ่ายูเค จำกัด เป็นบริษัท One Stop Service ที่รับทำวีซ่าอังกฤษทุกประเภท ทำพาสปอร์ตอังกฤษ รับแปลเอกสาร และจัดหาตั๋วเครื่องบินทั่วโลก พร้อมทั้งให้บริการช่วยเหลือด้านเอกสารที่ใช้ในการเดินทางทุกประเภท

บริษัท ไทยวีซ่ายูเค จำกัด ของเรา ได้ขออนุญาติและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนครราชสีมา อย่างถูกต้องตามกฏหมาย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน

เราให้บริการวีซ่าทุกประเภทเพื่อเข้าสหราชอาณาจักรรวมถึง:

☑️ วีซ่าท่องเที่ยว
☑️ วีซ่าแต่งงาน
☑️ วีซ่าลูกติดตาม
☑️ วีซ่าคู่หมั้น
☑️ รับจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
☑️ ทำพาสปอร์ตอังกฤษเล่มแรกทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ประเทศไทย
☑️ ทำใหม่สำหรับพาสปอร์ตอังกฤษสูญหาย / ชำรุดในประเทศไทย
☑️ ต่ออายุพาสปอร์ตอังกฤษที่ประเทศไทย
☑️ บริการจองตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

#ไทยวีซ่ายูเค #ThaiVisaUK #บริการทำวีซ่าประเทศอังกฤษ #บริการรับจองตั๋วเครื่องบินทั่วโลก #รับแปลเอกสารพร้อมรับรองจากกงสุล #วีซ่าโคราช